AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. Kullanım Şartları


1. Şartlar
https://airkraft.store/ adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere tabi olmayı ve geçerli tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasası tarafından korunmaktadır.


2. Kullanım Lisansı
AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirilmesine izin verilmektedir. Bu, mülkiyet devri değil, lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:

malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak;
Materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya teşhir (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak;
AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek;
materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldırmak; veya
materyalleri başka bir kişiye devretmek veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri "aynalamak".


Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde otomatik olarak feshedilir ve AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından feshedilebilir. her zaman. Bu materyalleri görüntülemenizi sonlandırdığınızda veya bu lisansın feshedilmesi üzerine, elektronik veya basılı formatta sahip olduğunuz indirilmiş materyalleri imha etmelisiniz.

3. Feragatname
AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin web sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır. AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin veya diğer hakların ihlal edilmemesine ilişkin zımni garantiler veya koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve geçersiz kılar.
Ayrıca AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. kendi web sitesindeki veya bu tür malzemelerle veya bu siteye bağlı herhangi bir sitedeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar
AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. veya tedarikçileri, AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. veya AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. yetkili temsilcisine söz konusu zararın olabileceği sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bazı yargı bölgeleri zımni garantiler üzerindeki sınırlamalara veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.


5. Malzemelerin doğruluğu
AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmaz.


6. Bağlantılar
AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. kendi web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Sitenin. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.


7. Değişiklikler
AIRKRAFT Süspansiyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının o sırada geçerli olan versiyonuna bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.


8. Uygulanacak Hukuk
Bu hüküm ve koşullar, Nilüfer/Bursa/Türkiye yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanmıştır ve siz, o Devlet veya yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini gayrikabili rücu olarak kabul etmektesiniz.