GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

  • Giriş

Car-Airkraft veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası, www.airkraft.store (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) adresinin ziyaret edilmesi ya da Site’den ürün satın alınması halinde,  kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını, paylaşıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır.

İşbu metinde, Site uygulamalarında veya yasal mevzuatta yapılacak değişiklikler nedeniyle güncelleme ve değişiklikler yapılabilecektir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, bu değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

Gizlilik uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya şikayette bulunmak için, www.airkraft.store adresinden e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

  • Kişisel Bilgilerin Toplanması

Kişisel Veriler, toplanan cihaz bilgilerini ve sipariş bilgilerini kapsamaktadır.

Site ziyaret edildiğinde, Ziyaretçi’nin web tarayıcısı, IP adresi, saat dilimi ve cihazında yüklü olan bazı çerezler dâhil olmak üzere cihazı hakkında belirli bilgiler otomatik olarak toplanır. Ek olarak, Siteye göz atarken, görüntülenen bireysel web sayfaları veya ürünler, Ziyaretçi’yi Site’ye hangi web sitelerinin veya arama terimlerinin yönlendirdiği ve Ziyaretçi’nin Site ile nasıl etkileşim kurduğu vb. bilgiler toplanır. Otomatik olarak toplanan bu bilgiler "Cihaz Bilgileri" olarak adlandırılır.

Ayrıca, Site üzerinden bir satın alma işlemi yapıldığında veya bir satın alma girişiminde bulunulduğunda, ad-soyad, fatura adresi, teslimat adresi, ödeme bilgileri (kredi kartı numaraları dahil) e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgiler toplanır. Bu bilgilere "Sipariş Bilgileri" olarak adlandırılır.

  • Kişisel Bilgilerin Kullanılması

Sipariş Bilgileri, temel olarak Site aracılığıyla verilen siparişlerin yerine getirilmesi için kullanılır. (satın alınan ürünün teslimatı, fatura düzenlemek, ödeme almak vs.)

Cihaz Bilgileri ise, potansiyel risk ve dolandırıcılığı (özellikle Kullanıcı IP adresini) taramamıza yardımcı olmak ve daha genel olarak Site’nin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi için (örneğin, müşterilerin nasıl gezindiği ve nasıl etkileşim kurduğuyla ilgili analizler oluşturarak Site ve pazarlama ve reklam kampanyalarımızın başarısını değerlendirmek için ) kullanılır.

Yukarıda açıklandığı gibi, Kişisel Bilgiler, müşterinin ilgisini çekebileceği düşünülen hedefli reklamlar veya pazarlama iletişimleri sağlamak için kullanılır.

  • Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

Kişisel Bilgiler, yukarıda açıklanan amaçlarla kullanılabilmesi için üçüncü kişilerle paylaşılır.

 

Ayrıca aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

3.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

  • Kişisel Bilgilerin Silinmesi

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişme ve kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini, güncellenmesini veya silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu hakkı kullanmak istiyorsanız, lütfen Site’nin iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

  • Kişisel Bilgilerin Saklanması

Site üzerinden bir sipariş verdiğinizde, siz bu bilgileri silmemizi istemediğiniz sürece Sipariş Bilgileriniz ticari kayıtlar için saklanacaktır.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

  • E-Posta Güvenliği

Site’deki iletişim kanallarıyla, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

  • Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.