MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.          

SATICI           :

(sözleşmede bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır)

ADRES           :

 

ALICI             :

(sözleşmede bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır)

ADRES           :

 

Alıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 • KONU

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait ………………….com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 • SATICI BİLGİLERİ

Unvan                         :

Adres                          :

Telefon                       :

Faks                            :

E-posta                       :

MERSİS No                :

 

 • TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi   :

Teslimat Adresi          :

Telefon                       :

Faks                            :

E-posta/Kullanıcı Adı :

 

 • SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad Soyad/Unvan        :

Adres                          :

Telefon                       :

Faks                            :

E-posta/Kullanıcı Adı :

 

 • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (ismi, türü, miktarı, marka/modeli, kodu, rengi, adedi) Satıcı’ya ait …………………….com internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince incelenebilecektir. Kampanyalar belirtilen bitiş tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Yurtdışına yapılan satışlarda, kargo şirketi tarafından Alıcıya bildirilecek gümrük bedelinin Alıcı tarafından ödenmesinden önce kargo şirketi Alıcı’ya ürün teslimi yapamamaktadır. Gümrük bedeli belirtilen satış fiyatına dâhil değildir. Gümrük bedelinin ödenmemesi ya da geç ödenmesi nedeniyle teslimatın süresinde yapılamaması ve/veya hiç yapılmaması halinde Satıcı’nın sorumluluğuna gidilemez.

 

Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:

 

ÜRÜN ADI

ÜRÜN KODU

ADET

BİRİM FİYATI

ARA TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV DÂHİL FİYAT

 

KARGO BEDELİ

 

TOPLAM SATIŞ FİYATI

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı              :

Sipariş Tarihi                         :

Teslimat Tarihi                       :

Teslim Şekli                            :

 

Aksi belirtilmedikçe ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

 • FATURA BİLGİLERİ

Ad Soyad/Unvan                    :

Adres                                      :

Telefon                                   :

Faks                                        :

E-posta/kullanıcı adı              :

Fatura teslim                          : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

 • GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 (On Dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On Dört) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı’nın, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, işbu taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçı Üye tarafından ihlal edilirse; Üye, bu ihlalden doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, hukuki yollara başvurulması halinde, Satıcı’nın üyeye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 • CAYMA HAKKI

Alıcı; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (On Dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma süresi ürünün teslimiyle başlar ancak Alıcı,  siparişin verildiği andan teslim anına kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Alıcı cayma hakkını kullanırken, satın aldığı malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde cayma hakkını kullanamaz.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On Dört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 1. a) Üçüncü kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri “İade Faturası” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) , iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 2. b) Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (On Dört) gün içinde malı satıcı yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
 3. c) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracın ile aynı aracı kullanarak ve aynı şekilde yapmak zorundadır.
 4. d) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
 5. e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 • CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler,

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünler,

Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,

Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler cayma hakkı kapsamında iadesi mümkün olmayan ürünlerdir.

 • TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • GARANTİ

Sözleşme konusu ürün/ürünler üretim hatalarından doğabilecek arızalara karşı, teslim tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile Satıcı’nın garantisi altındadır.

Garanti kapsamında bulunan ürün/ürünlerin üretim hatalarından kaynaklanan arızalarına ilişkin olarak Site’de belirtilen iletişim kanallarıyla Satıcı’ya bildirimde bulunulması ve bildirimde görsel ve/veya video ile arızanın gösterilmesi gerekmektedir.

Satıcı, bildirimde belirtilen arızanın üretimden kaynaklandığını tespit etmesi halinde; Alıcı’ya aynı nitelikte yeni ürün gönderir ya da ürün bedelini Alıcı’ya iade eder. Bu halde, yeni ürün gönderilmesi ya da para iadesi yapılması konusundaki takdir yetkisi Satıcı’ya aittir.

 • GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN DURUMLAR VE ÜRÜNLER

Uygun olmayan malzeme ile beraber kullanım, montajın doğru yapılmaması, uygun olmayan araca takımı, parçanın yanında kullanılan yanlış malzemelerden kaynaklı bozulma hallerinde sözleşme konusu ürün/ürünler garanti kapsamından çıkmış kabul edilmektedir.

 • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılacaktır.

 • YÜRÜRLÜK

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: